Brezvodni pisoarji Urimat Aros Eko
Brezvodni pisoar
brez vode brez olj brez kemikalij brez vonjav

Izvedba pisoarja CompactInfo z dodatno osvetljenim oglasnim displejem.
Aros Media
sodoben, inovativen in uinkovit oglaevalni sistem
URIMAT Profiline
... e korak naprej!

koljka
Ekstremna lahka kategorija

URIMAT koljka iz umetnih snovi je zelo lahka samo 3,9 kg! in zaradi tega izredno prirona za montao.

Pisoar je izdelan iz specialne za URIMAT razvite visokokakovostne polikarbonatne (makralon) litine. Ta specialna brizgana litina iz umetne snovi je izredno stabilna in naredi URIMAT odpornega na lom ter varnega pred vandalizmom.

Absolutna higihena
Izolirno delovanje specialne umetne snovi zmanjuje kopienje oblog na povrini. Neluknjiava povrina ne dopua vdora bakterijam in zmanjuje nastajanje vonjav.

Sifon s hidrostatino plovko
V URIMAT vstavljen, patentiran in zamenljiv sifonski nasavek (sifon) vsrkava urin in ga odvaja (brez porabe vode) naprej v kanalizacijo. Hidrostatina plovka tesni vloek (brez zaporne tekoine) in prepreuje razvoj vonjav.

URIMAT

  • Patentiran sifonski vloek zagotavlja nemoteno obratovanje brez zaporne tekoine. Vloek se vstavi v za to predvideno odprtino Urimata.
  • Urin prihaja v notranji kos sifona, ki ima obliko cilindra in od tam odteka v prelivni prostor.
  • Urin potisne plovko navzgor in zatesni dovodno odprtino.
  • Fleksibilna tesnilna odprtina dri vonjave pod zapiralom.
  • Urin tee preko sifonskega preliva v kanalizacijo.

 


URIMAT Profiline CompactInfo je opremljen z informacijskim monitorjem. Informacije se lahko v vsakem trenutku spremenijo.

URIMAT Profiline Compact Info
je optimalna aternativna za vodno izplakovane pisoarje, ker ne potrebuje vode ali kemikalij in se lahko povsod montira brez teav.

URIMAT Profiline Compact Info
varuje pri strokih nabave, vzdrevanja in obratovanja. Idealen pisoar pri sanacijskih ukrepih in novogradnjah ekonomsko in ekoloko smiselna ter dolgotrajna investicija.

URIMAT MB ACTIVE mikorobioloko aktivna istila in kocke

Mikroorganizmi v istilu in kockah prodrejo globoko v pore in prepreujejo razvoj bakterij, ki povzroajo neprijetne vonjave, hkrati pa zagotavljajo dolgotrajno istoo in sve vonj.

Dokazano bodo skozi as ne samo prepreila tvorjenje in obseg oblog na povrinah in kanalizacijskih ceveh, temve bodo bistveno zmanjala tudi obseg e obstojeih oblog.

Poraba je minimalna, istila pa izredno uinkovita.

Podroja uporabe:
Toaletne in sanitarne naprave
Prostori za pranje in prhanje
Fasade in pasae
stopnia
Spremniki za odpad
Zbirne postaje za odpad
tla
tepihi
Itd.
© AROS d.o.o. 2019, Janševa ulica 19, 1234 Mengeš, tel: +386 (0)1 729 12 76, fax: +386 (0)1 729 12 77, E-pošta: info@aros-eko.si