Brezvodni pisoarji Urimat Aros Eko

URIMAT MB ACTIVE mikorobioloko aktivna istila in kocke

Mikroorganizmi v istilu in kockah prodrejo globoko v pore in prepreujejo razvoj bakterij, ki povzroajo neprijetne vonjave, hkrati pa zagotavljajo dolgotrajno istoo in sve vonj. Dokazano bodo skozi as ne samo prepreila tvorjenje in obseg oblog na povrinah in kanalizacijskih ceveh, temve bodo bistveno zmanjala tudi obseg e obstojeih oblog. Poraba je minimalna, istila pa izredno uinkovita. имбирь

 

Aros Media
sodoben, inovativen in uinkovit oglaevalni sistem
Sklop podatkov o proizvodih
Mikrobioloko istilo in unievalec vonjav s formulo brez kalcija.

1. URIMAT MB Mikrobioloka istila
V sanitarijah prevladuje, kljub temu da so redno iena, pogost izredno neprijeten vonj. Ta vonj nastaja zaradi urina, ki vekratno prihaja na tla in vdre globoko v razpoke in pranje (ponavadi v fuge med ploicami). Z normalnim cestnim prahom se te razpoke in pranje e dodatno umaejo.  Uporabljena istilna sredstva zato ne morejo ve priti do ostankov urina. Urin se razgrajuje z mikroorganizmi, ob tem pa nastanejo neprijetne vonjave.  Mikroorganizmi za svoj obstoj potrebujejo hrano, v naem primeru je urin za njih ena vrsta takne hrane. Pri razgradnji urina bakterije sproajo amoniak. Pogosto se za obiajne naine ienja pri biolokih teavah za razgradnjo uporabi kemija. Bio-odpad, ki seveda s asom tudi grozno smrdi, se obdela s kemijo in na ta nain shrani. Mikroorganizmi v odpadkih ki jih nujno potrebujemo za razgradnjo so unieni in neuinkoviti.  Tudi e temeljito oistimo, bo neprijeten vonj ostal.

To ni prava reitev, e se elimo trajno znebiti vonjav. Elegantna reitev problema je, da pustimo urin razgraditi mikroorganizmom, ki ob tem ne sproajo nobenih neprijetnih plinov. Takne bakterije resnino obstajajo in sicer v naem neposrednem okolju. Obiajno so razpololjive v premajhnem tevilu, tako da je organska razgradnja urina prevladana z bakterijami, ki sproajo neprijetne vonjave in smrad. Gre torej za to, da razmnoimo dobre bakterije, ki brez tvorb vonjav razgradijo urin in druge substance. 

Te v naravni razpololjive dobre bakterije se lahko v velikih koliinah gojijo in se zaradi stabilnosti v obliki trosov dodajo istilu. ele ko je Urimat istilo razredeno z vodo ali kocka pride v stik s tekoino (vodo ali urinom), bodo bakterije oivele in  zaele iskati svojo hrano. istilna flota bo v naem primeru razporejena na tla in na stene, kjer so bakterije vdrle globoko v razpoke in pranje in bodo uinkovite, ob emer ne bo sproanja neprijetnih vonjav. S velikim tevilom dobrih bakterij imajo drugi mikroorganizmi z neprijetnimi tvorbami vonjav, ki so prav tako razpololjivi, malo monosti, da se udeleijo boja za hrano. S tem je teava reena v koreninah. e e v prihodnje dnevno dodamo novo dozo teh dobrih bakterij, ostajajo v prevladujoem tevilu. Sanitarije brez vonjav in druga podroja brez vonjav so s tem zagotovljeni.

Naa istila so mikrobioloka in ekoloka (brez kemikalij), ter tako bolj prijazna do sanitarnih materialov (saj ne pokodujejo povrine koljk, umivalnikov, obloge tal,) in s tem tudi do okolja.  Kljub temu pa so naa istila izredno uinkovita pri odstranjevanju vseh neisto v toaletnih in sanitarnih prostorih. Hitro in enostavno boste oistili vse neistoe in se znebili vodnega kamna, ostankov mila in apnenca. Mikroorganizmi v istilu prodrejo globoko v pore in prepreujejo razvoj bakterij, hkrati pa zagotavljajo dolgotrajno istoo in sve vonj, zmanjuje se nalaganje in obseg oblog, ki se vsakodnevno nalagajo na sifonih in kanalizacijskih ceveh. Visoko koncentrirana koliina bakterij bo podaljala as uporabnosti vaega sifona za najmanj 50%, dokazano pa je tudi, da bo skozi as ne samo prepreila nalaganje oblog na kanalizacijskih ceveh, temve bo bistveno zmanjala tudi obseg e obstojeih oblog. Liter istila, zmeanega z vodo in/ali ena kocka zagotavlja mesece uporabe, saj je poraba minimalna, istili pa izredno uinkoviti.

istilo MB Active Cleaner in kocke MB Active Cube sta okolju prijazni, biorazgradljivi, bioloki in ekoloki istili, ki sta v skladu z okoljsko oznako RAL-ZU 84, ter tako uporabni za vseh  pet najpomembnejih organskih neisto kot so: urin, proteini, maobe, celuloza in hidrati. Lahko ga uporabljamo povsod tam, kjer je istoa in higiena bistvenega pomena (kopalnice, kuhinje in kuhinjski aparati, toaletni in sanitarni prostori, stene in tla, preproge in sedene prevleke, madei na tekstilu in oblailih, inox, plastika, stekla,). Obe istili sta tudi dermatoloko preizkueni in imata dermatoloki certifikat.


2. Doziranje
Proizvod pred uporabo dobro pretresite.
Intenzivno ienje: URIMAT MB aktivno istilo s kalkexom 1.20 razredeno z vodo obilno nanesite ali razprite na povrino in pustite, da se posui. Ne briite! Ne izpirajte z vodo!
Vzdrevalno ienje: URIMAT MB aktivno istilo s kalkexom 1.50 (200 ml na 10 l vode) razredite in nanesite s krpo ali razprite. Pri ienju v sanitarnem podroju: Ne uporabljajte istil, ki vsebujejo klor ali kisline, ob istoasni uporabi URIMAT MB aktivnega istila s kalkexom.

3. Izjave o proizvodu
Sestavine po EG priporoilu: Anionski tenzidi < 5 %, neionski tenzidi < 5 %, konservans, pomono- in vonjava,  pH-vrednost 7. ni nevarno za ljudi in ivali. Vodne ivali niso ogroene. Ne uniuje biokultur na istilnih napravah (RAL-ZU 84).
istilo je dermatoloko preizkueno.

4.  Lastnosti, ki vplivajo na okolje
Intitut Fresenius v Taunussteinu je testiralo:

a) URIMAT MB-aktivno istilo s kalkexom izpolnjuje uredbo len 9 EG-smernic o zaiti in pokodbah proti ogroenosti z biolokimi delovnimi mediji. Bakterije niso patogene. Toksina ali draljiva delovanja so izkljuena. Datum testiranja: 11.12.2000

b) Stopnja razgradljivosti lei visoko nad najmanjo vrednostjo, ki jo zahteva OECD. Zato je URIMAT MB aktivno istilo s kalkexom  oznaeno kot lahko bioloko razgradljivo istilo. Pr-tev. 98TE034942.

c) URIMAT MB-aktivno istilo s kalkexom ustreza odst. 3.1 Osnove za oznako za okolje, dodelitev RAL-ZU 84, istilnikom nekodljivi sanitarni dodatki. Pr-tev. 98TE105534.

d) Akutna Daphne toksinost po OECD 202 imobilizacijski test: Z dovajanjem URIMAT MB aktivnega istila s kalkexom v preizkusni koncentraciji ni bila imobilizirana nobena preizkusna ival. Pr-tev. 98TE034942 prof. Dr. Schoenen iz Higienskega intituta univerzitetne klinike Bonn:
URIMAT MB aktivno istilo s kalkexom se lahko uporablja brez pomislekov.

DIL Hygiene GmbH Magdeburg preizkua: revesne bakterije (koli bakterije) so povsem spodrinjene, tevilo drugih vrst bakterij upada.

Odstranjevanje embalae lahko poteka preko dualnega sistema.
© AROS d.o.o. 2019, Janševa ulica 19, 1234 Mengeš, tel: +386 (0)1 729 12 76, fax: +386 (0)1 729 12 77, E-pošta: info@aros-eko.si