Brezvodni pisoarji Urimat Aros Eko
Brezvodni pisoar
brez vode brez olj brez kemikalij brez vonjav

URIMAT koljka iz umetnih snovi je zelo lahka samo 3,6 kg in je zaradi tega izredno prirona za montao.
Aros Media
sodoben, inovativen in uinkovit oglaevalni sistem

koljka
Ekstremna lahka kategorija

URIMAT koljka iz umetnih snovi je zelo lahka samo 3,6 kg! in zaradi tega izredno prirona za montao. Primerna je za montao povsod tam, kjer primanjkuje prostora ali pa bi radi na manjem prostoru namestili ve pisoarjev.

 
Pisoar je izdelan iz visokokakovostne polikarbonatne litine(makrolona razvite specialno za URIMAT. Ta specialna brizgana litina iz umetne snovi je izredno stabilna in naredi URIMAT odpornega na lom ter varnega pred vandalizmom.
 

Absolutna higena
Izolirno delovanje specialne antibakterijske zaite zmanjuje kopienje oblog na povrini. Gladka povrina in antibakterijske granule kot dodatek pa itijo pred bakterijami in zmanjujejo nastajanje neprijetnih vonjav.

Sifon s hidrostatino plovko
V URIMAT vstavljen, patentiran in zamenljiv sifonski nasavek (sifon) vsrkava urin in ga odvaja (brez porabe vode) naprej v kanalizacijo. Hidrostatina plovka tesni vloek (brez zaporne tekoine) in prepreuje razvoj vonjav.


URIMAT
Najbolji pisoar brez vode v Veliki Britaniji.

 • Patentiran sifonski vloek zagotavlja nemoteno obratovanje brez zaporne tekoine. Vloek se vstavi v za to predvideno odprtino Urimata.
 • Urin prihaja v notranji kos sifona, ki ima obliko cilindra in od tam odteka v prelivni prostor.
 • Urin potisne plovko navzgor in zatesni dovodno odprtino.
 • Fleksibilna tesnilna odprtina dri vonjave pod zapiralom.
 • Urin tee preko sifonskega preliva v kanalizacijo.

URIMAT E coline CompactPlus je opremljen z informacijskim info displejem.
Informacije se lahko v vsakem trenutku spremenijo.

URIMAT Ecoline CompactPlus
je optimalna laternativna za vodno izplakovane pisoarje, ker ne potrebujeelektrike, vode ali kemikalij in se lahko povsod montira brez teav.

URIMAT Ecoline CompactPlus
varuje pri strokih nabave, vzdrevanja in obratovanja. Idealen pisoar pri sanacijskih ukrepih in novogradnjah ekonomsko in ekoloko smiselna ter dolgotrajna investicija.

URIMAT MB ACTIVE mikorobioloko aktivna istila in kocke

 

Mikroorganizmi v istilu in kockah prodrejo globoko v pore in prepreujejo razvoj bakterij, ki povzroajo neprijetne vonjave, hkrati pa zagotavljajo dolgotrajno istoo in sve vonj. Dokazano bodo skozi as ne samo prepreila tvorjenje in obseg oblog na povrinah in kanalizacijskih ceveh, temve bodo bistveno zmanjala tudi obseg e obstojeih oblog. Poraba je minimalna, istila pa izredno uinkovita.

 

Podroja uporabe:

 

   • Toaletne in sanitarne naprave
   • Prostori za pranje in prhanje
   • Fasade in pasae
   • stopnia
   • Spremniki za odpad
   • Zbirne postaje za odpad
   • tla
   • tepihi
   • Itd.


© AROS d.o.o. 2019, Janševa ulica 19, 1234 Mengeš, tel: +386 (0)1 729 12 76, fax: +386 (0)1 729 12 77, E-pošta: info@aros-eko.si